2019/55 ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO:1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(SIRA NO:3) YAYIMLANDI.