2019/69 2019 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI %22,58 OLARAK BELİRLENMİŞTİR.