2019/57 ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI BELİRLEYEN 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPAN VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.