2020/33 KDV BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ İLE “FORM BA-BS” BİLDİRİMLERİNİN VERİLME VE E-DEFTER/E-BERATLARIN OLUŞTURULMA, İMZALANMA VE YÜKLENME SÜRELERİ UZATILDI.