2020/63 2020 I.GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNE İLİŞKİN BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI.