2020/78 GEKAP USUL VE ESASLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.