2021/59 GVK GEÇİCİ 67 NCİ MADDE KAPSAMINDAKİ BAZI KAZANÇ VE İRATLAR İÇİN DÜŞÜRÜLEN STOPAJ ORANLARININ UYGULAMA SÜRESİ UZATILMIŞTIR.