2021/62 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GEÇİCİ VERGİ BEYANINDAKİ GERÇEK FAYDALANICI FORMUNA İLİŞKİN DUYURU YAYIMLADI.